Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018

Η οικονομία μέσα από στατιστικά δεδομένα (Δεκέμβριος 2017)

Δείτε όλα τα στατιστικά που αφορούν στην κυπριακή οικονομία και δη στον τραπεζικό κλάδο της χώρας, μέσα από τον συγκεντρωτικό πίνακα που ετοιμάζει κάθε μήνα ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου.

«Corporate Governance and Risk Management»

Στις 19 και 20 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο με θέμα: «Corporate Governance and Risk Management».

«Ασφάλεια Κατά Ένοπλης Ληστείας»

Κατά τον Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκε σειρά σεμιναρίων αποκλειστικά για την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, σε σχέση με την Ασφάλεια Κατά Ένοπλης Ληστείας.  Εισηγητής ήταν ο Δρ. Γιάννος Ρωσσίδης.

«Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για καταναλωτές σε σχέση με ακίνητα που προορίζονται για κατοικία Νόμος του 2017» 

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια αναφορικά με το Άρθρο 9 & Παράρτημα ΙΙΙ της πιο πάνω νομοθεσίας που πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου από τον Σεπτέμβριο του 2017 σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο Α & Α Κ. Αιμιλιανίδης, Κ. Κατσαρός & Συνεργάτες ΔΕΠΕ,

Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018


Η ατζέντα του δραστηριοτήτων του Συνδέσμου κατά τον Δεκέμβριο

Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση
Ο κ. Μιχάλης Καμμάς, Γενικός Διευθυντής και η Ανώτερη Λειτουργός, κα. Μαρία Ιωάννου πραγματοποιήσαν, στις 11 Δεκεμβρίου 2017, συνάντηση με εκπροσώπους της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου όπου προτάθηκε η σύναψη συνεργασίας στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προωθεί ο Σύνδεσμος με τον οργανισμό Junior Achievement Cyprus στα δημοτικά σχολεία και σύντομα και στα Γυμνάσια.

IN THE MEDIA
Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Σίγμα και στον δημοσιογράφο Σωκράτη Ιωακείμ (video) 

Για την πορεία μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων από πλευράς τραπεζών, τις προοπτικές ανάπτυξης τόσο της κυπριακής οικονομίας όσο και του χρηματοπιστωτικού κλάδου αλλά και για τις προκλήσεις των τραπεζών, μίλησε ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου, Δρ. Μιχάλης Καμμάς σε συνέντευξή του στο Σίγμα. 

Συζήτηση για την 4η Ευρωπαϊκή Οδηγία κατά του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Η Ανώτερη Λειτουργός του Συνδέσμου, κα. Έλενα Φρίξου, συμμετείχε σε συνάντηση της Συμβουλευτικής Αρχής Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

Συνάντηση με την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τα στοιχεία μεριδιούχων σε Ταμεία Προνοίας αναφορικά με το Μητρώο Καταθετών 

Η κα. Έλενα Φρίξου, Ανώτερη Λειτουργός τυ Συνδέσμου μαζί με κλιμάκιο τραπεζών μελών πραγματοποίησαν συνάντηση με την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, κα. Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο και στελέχη του ΔΗΣΥ στην Πινδάρου 

Για τρέχοντας θέματα, τα δεδομένα που επικρατούν στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, τις προοπτικές ανάπτυξης των τραπεζών αλλά και της οικονομίας καθώς και για τις προκλήσεις που υπάρχουν, συζήτησαν στα κεντρικά γραφεία του ΔΗΣΥ στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος και στελέχη του κόμματος μαζί με τον Πρόεδρο, τον ένα εκ των Αντιπροέδρων και τον Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου.

Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου συναντήθηκαν με τον Προέδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων

Με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Δημήτρη Συλλούρη είχαν συνάντηση στελέχη του Συνδέσμου Τραπεζών. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος, κ. Γιάννης Μάτσης, ο ένας εκ των αντιπροέδρων, κ. Χρήστος Χριστοδούλου και ο Γενικός Διευθυντής, κ. Μιχάλης Καμμάς ήταν παρόντες στη συνάντηση με τον κ. Συλλούρη.

Συζητείται το ενδεχόμενο καταρτισμού Δείκτη Πολυτελών Ακινήτων

Ο Διευθυντής του Συνδέσμου κ. Μιχάλη Κρονίδης συμμετείχε σε συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για το έργο καταρτισμού δεικτών ακίνητης περιουσίας.

Συνάντηση με τον Διευθυντή Κτηματολογίου με επίκεντρο τη διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν υποθήκες/αναδιαρθρώσεις στο τέλος κάθε τριμήνου

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωροταξίας, κ. Ανδρέα Σωκράτους, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα.

Ο κ. Σωκράτους αντιλαμβάνεται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες και ειδικά ότι υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες (όπως το Τμήμα Φορολογίας και ο πελάτης) εκτός του ελέγχου τους, που εμποδίζουν την διεκπεραίωση των υποθέσεων.

Διατραπεζικές προμήθειες για πληρωμές με κάρτες, σε σχέση με τον περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης 

Το Υπουργείο Οικονομικών ετοίμασε το πιο πάνω τροποποιητικό Νομοσχέδιο για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 15 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2015/2017 σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες.

Τροποποιητικό Νομοσχέδιο για τη Σύσταση και Λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης 

Το Υπουργείο Οικονομικών απέστειλε στον Σύνδεσμο τροποποιητικό Νομοσχέδιο αναφορικά με το θέμα που αναφέρεται πιο πάνω. Το Νομοσχέδιο  αφορά, μεταξύ άλλων, την εναρμόνιση με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.

Ομάδα Εργασίας για μελέτη της Οδηγίας για Υπηρεσίες Πληρωμών (Payment Services Directive 2 – PSD2)

H συνάντηση κλήθηκε για μελέτη του εγκριμένου -από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- εγγράφου του European Banking Authority (EBA) με τα Regulatory Technical Standards on Strong Customer Authentication and Secure Communication και εντοπισμό των αλλαγών που δημιουργήθηκαν σε σχέση με το πρώτο προσχέδιο του εγγράφου.