Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Η οικονομία με τη γλώσσα των αριθμών (Φεβρουάριος 2017)

Δείτε όλα τα στατιστικά που αφορούν στην κυπριακή οικονομία και δη στον τραπεζικό κλάδο της χώρας, μέσα από τον συγκεντρωτικό πίνακα που ετοιμάζει κάθε μήνα ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου.

Σεμινάριο για το Data Protection

Ο Σύνδεσμος σε συνεργασία με την Risk Reward Ltd, Global Banking & Financial Services Experts διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Data Protection» στις 25 & 26 Απριλίου 2016.

Χαιρετισμός Μ. Καμμά σε εξειδικευμένο, επαγγελματικό εργαστήρι του ΣΕΛΚ και του ICAEW

Σε εργαστήρι που απευθυνόταν σε διευθυντικά στελέχη τραπεζικών ιδρυμάτων, επαγγελματίες στον χώρο των ελεγκτικών υπηρεσιών και μέλη επιτροπών Ελέγχου σε οργανισμούς, απηύθυνε χαιρετισμό, ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, κ. Μιχάλης Καμμάς.

Συνεδρία στο Υπουργείο Οικονομικών της Ομάδας Εργασίας για τις κατευθυντήριες γραμμές FATCA / CRS 

Ο Σύνδεσμος συμμετέχει διά των Ανώτερων Λειτουργών, κ. Χριστίνας Πιερίδη και κ. Μάριου Νικολάου, στην Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών για τις κατευθυντήριες γραμμές FATCA / CRS.

Εξεύρεση χώρου για αντικατάσταση του χώρου δημοπρασιών στη Λευκωσία 

Εκπρόσωποι του Κτηματολογίου επισκέφτηκαν τον χώρο ο οποίος προτείνεται από το Σύνδεσμο ως νέος χώρος δημοπρασιών Επαρχίας Λευκωσίας, για επιθεώρηση και έγκρισή του.

Συνάντηση με εκπροσώπους Κτηματολογίου αναφορικά με εισηγήσεις για τροποποίηση του νομικού πλαισίου για τις εκποιήσεις

Ο Σύνδεσμος έχει υποβάλει προς το Κτηματολόγιο και το Υπουργείο Οικονομικών εισηγήσεις για τροποποίηση του νομικού πλαισίου για τις εκποιήσεις. Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας απάντησε με σχόλια πάνω στις εισηγήσεις του Συνδέσμου και κάλεσε τους εκπροσώπους του για διαβούλευση.

Συνάντηση στην Κεντρική Τράπεζα για το ενδεχόμενο εισδοχής των τραπεζών στα SEPA Instant Payments

Η συνάντηση κλήθηκε με στόχο τη λήψη των θέσεων των τραπεζών αναφορικά με το ενδεχόμενο εισδοχής τους στα SEPA Instant Payments.

MREL και IFRS 9 στο επίκεντρο συνάντησης του Συνδέσμου με το Υπουργείο Οικονομικών 

Ο Πρώτος Ανώτερος Λειτουργός του Συνδέσμου, κ. Μιχάλης Κρονίδης μαζί με εκπροσώπους της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας πραγματοποίησαν συνάντηση με εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) σε σχέση με τις επικείμενες εποπτικές τροποποιήσεις για το IFRS 9 και το MREL. Ο Σύνδεσμος έθεσε και επεξήγησε τα σχόλια/θέσεις του επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων ως ακολούθως:

Νομοσχέδιο που αφορά τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά

Το τελικό νομοσχέδιο αναφορικά με το πιο πάνω θέμα κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έναρξη της συζήτησης. Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου, το οποίο ετοιμάστηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, είναι η εναρμόνιση με την «Οδηγία 2014/92/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά».

Συζήτηση στην Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τη διαιτησία στον Συνεργατισμό 

Η Ανώτερη Λειτουργός του Συνδέσμου, κ. Έλενα Φρίξου, συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε σχέση με τα πιο κάτω θέματα:

Η αδειοδότηση εταιρειών στοιχημάτων σε συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών

Η Ανώτερη Λειτουργός του Συνδέσμου, κ. Έλενα Φρίξου, συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Οικονομικών όπου συζητήθηκαν τα πιο κάτω:

Η διαχείριση ακινήτων από τις τράπεζες στο επίκεντρο συζήτησης της Επιτροπής Οικονομικών 

Ο Πρώτος Ανώτερος Λειτουργός του Συνδέσμου κ. Μιχάλης Κρονίδης παρευρέθηκε σε συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών όπου συζητήθηκε η τροποποίηση του Άρθρου 14 του Περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, και πιο συγκεκριμένα το θέμα της διαχείρισης ακινήτων.

Ομάδα Εργασίας για τροποποίηση του Κώδικα Μεταφοράς Λογαριασμού 

Η συνάντηση κλήθηκε για τελική διαμόρφωση του Κώδικα σύμφωνα με εισηγήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με στόχο τη συμμόρφωσή του με τις πρόνοιες του Νομοσχεδίου που αφορά:

Ομάδα Εργασίας για τη μηχανογράφηση της διαδικασίας διαχείρισης Εγγυητικών του Τμήματος Μετανάστευσης 

Στόχος της συνάντησης ήταν η λήψη απόφασης αναφορικά με το ενδεχόμενο μηχανογράφησης της διαδικασίας διαχείρισης και αποστολής των Εγγυητικών του Τμήματος Μετανάστευσης, για κάλυψη των εξόδων επαναπατρισμού σε υπηκόους τρίτων χωρών (οι Εγγυητικές).

Ομάδα Εργασίας Δείκτη Τιμών Ακινήτων με θέμα τα Γεωργικά Ακίνητα

Πραγματοποιήθηκε συνεδρία με σκοπό τη συζήτηση, την ανταλλαγή απόψεων και τη λήψη αποφάσεων σε σχέση με την Αναθεωρημένη Πολιτική για Ανάπτυξη Ακινήτων που βρίσκονται εκτός ορίου ανάπτυξης (Γεωργικά Ακίνητα).